Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, årskurs 4, kapitel 5, "Almanackan, klockan och tidsskillnader"

Skapad 2018-01-30 09:01 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 4 Matematik
Kapitlet handlar om almanackan, klocka och tidsskillnad.

Innehåll

Förmågor:

Problemlösningsförmåga:

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet

 • tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll

 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats

Begreppsförmåga:

 • visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp

 • hantera enhetsbyten inom storheten tid

Metodförmåga:

 • jämföra och storleksordna tider
 • göra rimliga uppskattningar av tid i olika sammanhang
 • mäta tid med hjälp av olika mätredskap och standardiserade enheter, till exempel sekunder och minuter
 • bestämma tidsskillnader som visas analogt eller digitalt

Kommunikations- och resonemangsförmåga:

 • beskriva/redovisa kunskaper om almanackan, klockan och tidsskillnader med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa
 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om almanackan, klockan och tidsskillnader.

Hur det centrala innehållet ska behandlas:

 • genomgångar
 • diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • arbete i Koll på matematik
 • aktiviteter

Så får eleverna visa sina kunskaper:

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • muntliga diskussioner
 • Mattekollen 1 & 2
 • diagnos
 • extrauppgifter

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: