Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad tror judar, kristna och muslimer på?

Skapad 2018-01-30 09:37 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk Religionskunskap
Det här arbetsområdet handlar om vad judar, kristna och muslimer tror på. Du börjar med den äldsta och minsta religionen judendom. Sedan följer kristendom och islam. Det finns många likheter mellan de tre religionerna. Det beror på att både kristendom och islam har hämtat många av sina tankar från judisk tro. I slutet av arbetsområdet ska du jämföra de tre religionerna.

Innehåll

Syfte och upplägg
 Målet med arbetsområdet är att eleverna ska kunna de centrala tankegångarna i de tre abrahamitiska religionerna.

Arbetsområdet utgår från de olika religionernas trosbekännelser, som studeras närmare.

I detta arbetsområde presenteras religionerna i historisk ordning med den äldsta religionen först och den yngsta sist.

Aktiviteterna i arbetsområdet handlar framför allt om att befästa kunskaperna från texten. Efter texterna och aktiviteterna i en religion gör eleverna en sammanfattning i en mindmap.

Arbetsområdet avslutas med att eleverna gör en jämförelse mellan de tre abrahamitiska religionerna. Vilka likheter och skillnader finns mellan de tre syskonreligionerna?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9

Matriser

Re SvA
Bedömningsmatris Religion

E
C
A
Ha kunskaper om och beskriva världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Resonera om likheter och skillnader mellan religioner och livsåskådningar
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven väl utvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: