Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Volym och Skala

Skapad 2018-01-30 09:52 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Vikt och volym för åk 6
Grundskola 6 Matematik
Detta arbetsområde utgår från kapitel 2 i Prima Formula 6. Kapitlet handlar om volym och skala.

Innehåll

Volym och skala

Arbetsområdet utgår från kapitlet om  volym och skala i läromedlet men kompletteras med andra praktiska övningar.

Efter avslutat kapitel ska eleverna kunna:

 • Beskriva geometriska egenskaper hos objekt i 2D och 3D
 • Beräkna olika föremåls volym samt konstruera 3D-objekt
 • Omvandla volym- och viktenheter
 • Utföra beräkningar i skala för 1-3 dimensioner
 • Använda strategier för att lösa problem om vikt och volym

Bedömning sker genom diagnos i matematikboken, gemensamma problemlösningsövningar samt skriftligt prov på kapitel 2 och kapitel 3 i vår efter nationella provet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik - Volym och skala

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Beskriva geometriska egenskaper hos 3D-figurer
Du kan beskriva några olika 3D-figurer utifrån ett fåtal egenskaper (exempelvis antal hörn, kanter) samt jämföra några olika 3D-figurer utifrån de ovan nämnda egenskaperna. Du kan även använda geometriska begrepp på ett delvis korrekt sätt.
Du kan beskriva flera olika 3D-figurer utifrån ett flertal egenskaper (av exempelvis antal hörn, kanter, begränsningsytor och begränsningsytornas form) och jämföra flera olika 3D-figurer utifrån de ovan nämnda egenskaperna. Du kan även använda geometriska begrepp på ett till övervägande del korrekt sätt.
Du kan beskriva figurerna kub, rätblock, pyramid, tetraeder, cylinder, klot och olika typer av prisman utifrån ett flertal egenskaper (antal hörn, kanter, begränsningsytor och begränsningsytornas form) och jämföra flera av figurerna utifrån de ovan nämnda egenskaperna. Du kan även använda geometriska begrepp på ett korrekt sätt.
Beräkna olika föremåls volym och dimensioner samt uppskatta volym
Du kan beräkna och ange volymen på kuber och rätblock samt redovisa dina uträkningar på ett enkelt sätt. Du kan också uppskatta hur stor volym olika vardagsföremål (t. ex. badkar, flaskor) med relativt god säkerhet..
Du kan beräkna och ange volymen på kuber och rätblock samt beräkna kubers kanter utifrån givna volymmått. Du kan redovisa dina uträkningar på ett utvecklat sätt. Du kan också uppskatta hur stor volym olika vardagsföremål har med god säkerhet..
Du kan beräkna och ange volymen på kuber och rätblock samt beräkna kubers kanter utifrån givna volymmått. Du kan redovisa dina uträkningar på ett väl utvecklat sätt. Du kan också uppskatta hur stor volym olika vardagsföremål har med väldigt god säkerhet..
Omvandla volym- och viktenheter
Du kan omvandla volymenheterna ml, cl, dl och l samt viktenheterna g, hg, kg och ton.
Du kan omvandla volymenheterna ml, cl, dl och l med varandra samt cm3, dm3 och m3 med varandra. Du kan även omvandla viktenheterna g, hg, kg och ton.
Du kan omvandla volymenheterna ml, cl, dl, l, mm3, cm3, dm3 och m3 med varandra. Du kan även omvandla viktenheterna g, hg, kg och ton. Du kan också omvandla mellan vikt och volymenheter.
Utföra beräkningar i skala för 1-3 dimensioner
Du kan avläsa och ange skala på korrekt sätt. Du kan skala upp och skala ner sträckor och ytor.
Du kan avläsa och ange skala på korrekt sätt. Du kan skala upp och skala ner sträckor och ytor samt avgöra skalan för sträckor och ytor.
Du kan avläsa och ange skala på korrekt sätt. Du kan skala upp och skala ner sträckor, ytor och volymer samt avgöra skalan för sträckor, ytor och volymer.
Använda strategier för problemlösning
Du kan lösa problem om volym och skala på ett i huvudsak fungerande sätt med strategier och metoder som är delvis anpassade till uppgiften. Du kan också beskriva ditt tillvägagångssätt på ett förståeligt sätt.
Du kan lösa problem om volym och skala på ett ganska väl fungerande sätt med strategier och metoder som är ganska väl anpassade till uppgiften. Du kan också beskriva ditt tillvägagångssätt på ett ganska tydligt sätt.
Du kan lösa problem om volym och skala på ett väl fungerande sätt med strategier och metoder som är väl anpassade till uppgiften. Du kan också beskriva ditt tillvägagångssätt på ett tydligt sätt.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: