Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Babblarna

Skapad 2018-01-30 09:53 i Vintrosa förskola Örebro
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Utifrån barngruppens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska verksamheten. På ett lustfyllt sätt kommer vi koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen (Lpfö98).

Innehåll

Nuläge

I barngruppen finns barn i åldrarna 1-6 år med ett stort rörelsebehov samt intresse för bokstäver och siffror. Även sång och musik är av intresse. Vi har också märkt av ett stort intresse av Babblarna hos samtliga barn. Alla barn är bekanta med Babblar figurerna som ett inspirerande lekmaterial. 

Mål

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse och skapande. Vi vill väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

 

Genomförande 

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är. Vi gör handavtryck som formas som ett stort gemensamt hjärta. Tillverkar kompishjärtan av piprensare och pärlor där varje färg symboliserar en kompis.

Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga. Vi har Bibbis byggvecka då vi byter ut visst lekmaterial mot olika sorters byggmaterial.

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek.  Tillsammans med Bobbo spelar vi instrument och dansar. Gör rörelsesånger. Barnrådet planerar en hinderbana och vi intoducerar några nya rörelsesånger.

Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material. Vi erbjuder julpyssel. 

Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. Lära oss nya ord samt att skriva. Barnen får göra egna sagoböcker och vi rimmar mycket.

Dadda- gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag. Vi gör olika ljud-experiment och alla får göra sin egen maraccas. Vi följer årstidsväxlingarna utifrån Grön Flagg.

Alla barn deltar utifrån ålder och mognad i olika aktiviteter. Många av aktiviteterna kommer att ingå i årets adventskalender med olika uppdrag. Arbetet kommer att pågå under hela läsåret.

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen. 

Uppföljning

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: