Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera en same/indianby

Skapad 2018-01-30 11:06 i St Mellby skola Alingsås
I SO:n har ni pratat om bl.a indianer och samer. Ni har tittat på deras bostäder, tipis och kåtor. Vi kommer att bygga varsin mini.kåta/tipi av pinnar och papper. Ni ska sedan bygga upp miljön kring eran same/indianby.
Grundskola 4 – 6 Teknik Bild
Ni har i SO:n jobbat med bl.a samer och indianer, ni har tittat bland annat på deras boplatser. Du kommer att få tillverka en minitipi/kåta av papper och pinnar. Ni ska sedan tillsammans bygga upp miljön kring byn där era tipis/kåtor ska stå.

Matriser

Tk Bl
Teknik åk 5-6

Material, konstruktioner och dokumentation

Nivå 1
Godkänd nivå
Nivå 3
Teknik i vardagen
Känner till några vanliga byggmaterial.
Kan beskriva några vanliga material och ge exempel på vilka konstruktioner de kan användas till.
Kunna jämföra olika material och byggnadssätt och förklara fördelar och nackdelar.
Konstruktioner
Kan följa instruktion och bygga enkla konstruktioner.
Kan göra enkla konstruktioner och utveckla dem.
Provar flera olika sätt att utveckla sin konstruktion och väljer det bästa.
Dokumentation
Kan göra en enkel skiss både innan och efter och visa hur reslutatet blev.
Kan göra enkel skiss med text som visar varför du tänker bygga på ett visst sätt.
Du kan också förklara vad som inte fungerar och utveckla det. Du dokumenterar tydligt med skiss och text.

Tk Bl
Bild åk 4-6

Förmåga

Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser så att budskapet framgår
med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer
med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer
med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer
Kunna använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck samt kunna kombinera dessa
på ett i huvudsak fungerande sätt
på ett relativt väl fungerande och varierat sätt
på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt
Utveckla idéer samt formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt genom att återanvända samtids eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
utvecklar delvis egna idéer inom några olika ämnesområden.
utvecklar egna idéer inom några olika ämnesområden
Presentera bilder med anpassning till syfte och sammanhang
med viss anpassning till syfte och sammanhang
med relativt god anpassning till syfte och sammanhang
med god anpassning till syfte och sammanhang
Bedöma arbetsprocessen och kvalitén i bildarbetet.
ge enkla omdömen
ge utvecklade omdömen
ge välutvecklade omdömen
Föra resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden
enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion
utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: