Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent

Skapad 2018-01-30 11:14 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Matematik
Nu ska vi räkna med procent. Vi räknar ut rabatt på varor och ränta på lån.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att räkna med procentsatsen, förstå och använda procent vid jämförelser. Syftet är att utveckla kunskaper för att kunna tolka, beskriva och formulera vardagliga situationer med hjälp av matematiska uttrycksformer.

Konkreta mål

Eleven ska förstå sambandet mellan bråk och procent.

Eleven ska kunna räkna med procent.

Eleven ska kunna räkna ut rabatten på en vara.

Eleven ska kunna beräkna räntan på ett lån.

Eleven ska kunna räkna med ökning och minskning i procent..

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att förklara sina lösningar för lärare och elever. Fokus kommer även att ligga vid att eleven själv eller tillsammans med andra elever ska skapa egna berättelser till vad uttrycken, formlerna eller kan betyda.

Bärande begrepp

Bråk

Decimaltal

Procent

rabatt

ränta

Jämföra

förändring

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
    Ma
  • Centralt innehåll
  • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
    Ma  7-9

Matriser

Ma
Bråk och procent

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven kan förstå sambandet mellan bråk och procent. .
Eleven kan räkna med procent
Eleven kan beräkna räntan på ett lån.
Eleven kan räkna med ökning och minskning i procent..
Eleven kan räkna ut rabatten på en vara.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: