Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete VT -18 Poeterna Lyssna på varandra.

Skapad 2018-01-30 12:37 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Värdegrundsarbete

Innehåll

Poeterna Floraparkens förskola

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa varandra (Lpfö 2016)

 

Uppnåendekriterier för strävansmålet

  • Att dela med sig
  • Visa empati
  • Samförstånd, ömsesidighet, turtagning (S-Ö-T)

 

Frågeställning utifrån strävansmålet:

Hur lyssnar barnen på varandra?

 

Nuläge: 

Vi kan se att barnen har svårt att lyssna på varandra, och det skapar ibland konflikter. Detta kan vi se när barnen ska dela med sig, vid  turtagning, samspelet i leken men även när barn-barn eller vuxna-barn pratar med varandra och man avbryter den konversationen.  
Vi behöver utveckla och ge barnen verktyg och vägledning för att minska att konflikter uppstår.

.

Metoder för att nå målet:

Vi skapar förutsättningar i den dagliga verksamheten där vi samtalar och visar vad vi känner om man inte tycker att en händelse som har skett är bra. Genom bland annat TAKK, ansiktsuttryck och verbalt visar vi för barnen hur man känner sig vid den aktuella händelsen. Vi uppmuntrar barnen att försöka samtala och visa varandra hur man känner sig när man till exempel tagit en leksak eller puttat någon. Uppmuntrar barnen att visa STOPP och att respektera ett STOPP. Hjälper barnen att verbalt i kombination med TAKK förmedla vad de känner.

Vi kommer även att ta hjälp av spindeln Bosse Bus som kommer att visa olika ansiktsuttryck som beskriver hur man känner sig vid olika tillfällen som till exempel glad, ledsen och arg.  För att lyssnandet ska bli tydligt och konkret kommer Bosse Bus få följa med barnen hem, Detta för att de ska möjlighet att lära sig prata inför kompisar, men också lyssna på sina kompisar i både samling och samtal med varandra. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: