Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden & Stormaktstiden

Skapad 2018-01-30 13:09 i Elinebergsskolan Helsingborg
Under vecka 41- 48 kommer vi att arbeta med historia. Arbetsområdet kommer att handla om hur Sverige förändrades under Vasatiden och Stormaktstiden. Vilken betydelse fick reformationen? Fokus kommer ligga på de händelser och personer som styrde Sverige under denna tid och som såg till att det blev en stormakt...
Grundskola 6 Historia

Innehåll

 

Undervisning

Vi kommer att :

- ha genomgångar och titta på film som handlar om arbetsområdet

- diskussioner kring den genomgångna faktan

- källors tillförlitlighet mm

- vi tittar på och jämför bilder av mynt, det svenska språket i skrift, byggnadskonst, klädmode mm fr 1600-talet kontra idag

Bedömning

i kommer att bedöma din förmåga:

 • Att använda begrepp i rätt sammanhang
 • Att kunna använda historiskt källmaterial (källkritik).
 • Att visa på spår från stormaktstiden som finns/lever kvar än idag
 • Att visa din förmåga att kunna jämföra mellan då och nu
 • Att visa på orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, t ex hur riket och militärmakten organiserades
 • Att kunna redogöra för fakta om viktiga och intressanta personer under Vasatiden och stormaktstiden. Berätta om hur folk levde och hade det under denna tidsepok, både i Sverige och i övriga Europa

 

Examination

Stormaktstiden kommer att avslutas med ett skriftligt prov vecka 50.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden & Stormaktstiden

Bedömningsmatris Historia

E
C
A
Kunskap
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Resonemang
Du kan diskutera hur förändringar inom in -och utvandring , politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkelt exempel.
Du kan diskutera hur förändringar inom in -och utvandring , politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklat exempel.
Du kan diskutera hur förändringar inom in -och utvandring , politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklat exempel.
Källor
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källor kan användas och deras trovärdighet.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källor kan användas och deras trovärdighet.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källor kan användas och deras trovärdighet.
Resonemang
likheter / skillnader
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett enkelt sätt när du studerar, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: