Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska-skriva olika texter

Skapad 2018-01-30 13:43 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
Grundskola 4 – 6 Engelska
Berättelser kan vara spännande, roliga och fantasifulla. Inom detta arbetsområde kommer du att få hjälp att skapa berättelser på engelska med hjälp av olika tips och strategier. Du kommer också få träna på att skriva andra sorters texter.

Innehåll

                             

VAD kommer vi att arbeta med?

   du kommer att få möjlighet att skriva olika slags texter i form av presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar. Vi kommer bla att arbeta med läromedlet Write.

Texterna kommer främst att handla om ämnesområden som är välbekanta för dig, vardagliga situationer, intressen, personer, händelser och aktiviteter.

HUR kommer vi att arbeta med detta?

 du kommer att få möjlighet att arbeta med olika texter i läromedlet Write.

 du kommer få möjlighet att skriva en berättelse i ett Word-dokument på dator

 du kommer få möjlighet att presentera din text för någon om du så önskar.

 

HUR LÄNGE kommer vi att arbeta med det?

v 3-7

 

VARFÖR ska vi arbeta med det? Vad ska du lära dig?

      -  att skriva olika sorters texter

                 - att skriva en sammanhängande text och arbeta med texten för att utveckla ditt skrivande

      - få möjlighet att presentera din text för någon om du vill 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: