Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling åk 2

Skapad 2018-01-30 14:20 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3)
Vi människor har bara ett jordklot och måste ta hand om det väl för att kunna överleva på denna planet. Hur måste vi då leva för att vi och jorden ska må så bra som möjligt?

Innehåll

Undervisning, för att nå målen kan du:

 

Läsa artiklar om hållbar utveckling - diskutera med klasskompisar.

Skriva egna texter om hållbar utveckling.

Genomföra undersökningar kring nedbrytning.

Sortera material och förklara hur du sorterar och varför.

Delta i diskussioner kring hållbar utveckling.

 

Mål och bedömning

 

När vi är klara med detta ska du kunna:

Skriva en faktatext om något som har med hållbar utveckling att göra.

Läsa och förstå enkla artiklar.

Göra kopplingar mellan det du läst och dina egna erfarenheter.

Genomföra en undersökning kring nedbrytning. Dokumentera och använda dokumentationen när du jämför med klasskompisarnas resultat.

Berätta vilka material saker är gjorda av och hur de ska sorteras.

Förklara hur olika handlingar påverkar miljön och hur vi behöver göra för att skapa hållbar utveckling.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3

Matriser

NO Sv SO
Hållbar utveckling åk 2

På väg
Kan
Mål i åk 3
Skriva
Skriva en faktatext om något som har med hållbar utveckling att göra.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Läsförståelse
Läsa och förstå enkla artiklar.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Föra enkla resonemang
Göra kopplingar mellan det du läst och dina egna erfarenheter.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter
Undersökningar
Genomföra en undersökning kring nedbrytning Dokumentera och använda dokumentationen när du jämför med klasskompisarnas resultat.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Sortera material
Berätta vilka material saker är gjorda av och hur de ska sorteras.
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper.
Handla för hållbar utveckling
Förklara hur olika handlingar påverkar miljön och hur vi behöver göra för att skapa hållbar utveckling.
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: