Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnans Mål och utvecklingsplan Barns inflytande vt -18

Skapad 2018-01-30 15:14 i Gammeltorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från.

  • Normer och värden LpFö 2:1
  • Utveckling och Lärande LpFö 2:2
  • Barns inflytande LpFö 2:3
  • Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning, ansvarig personal, kapitel och mål

Avdelningens namn

Stjärnan

Ansvarig personal

Carina, Ann-Louise, Barbro, Catrine

Kapitel från LpFö

2.3 Barns inflytande.

Mål och riktlinjer (i början av perioden)

Prioriterat mål:

Förskolan ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Utveckling pågår när barnen (i början av perioden)

Utveckling pågår när:

 Barnen är med och påverkar sin vardag. 

 

Så ska vi arbeta för att nå dit (i början av perioden)

Hur tänker ni gå till väga rent praktiskt? Skriv en “ att göra lista”. Hur kommer det här synas och märkas i verksamheten? Kommer ni förändra miljön ute eller inne? Kommer det påverka gruppen eller miljön på förskolan? Varje sak ska följas av vem som är ansvarig på förskolan. Följ siffrorna ovan nr 1 på förväntat resultat blir nummer 1 i “att göra listan “ osv. Det underlättar för kommande analys. Lägg in observationer så har ni möjlighet att konkret se resultaten av ert arbete. En observation före och en efter varje insats.

Att göra, så syns det: 

1. Vi ska prioritera vissa saker som barnen ska få välja på så ofta som möjligt: att vara ute/inne, när man går och äter frukost/mellanmål, vad man vill leka med och och om man vill leka på annan avdelning.

2. Vi ska lyssna in barnen och i möjligaste mån tillgodose barnen i sin önskan så att de upplever att de får större inflytande.

3. Vi ska erbjuda barnen nya aktiviteter ,men dessa aktiviter skall inte vara ett engångstillfälle utan det skall i möjligaste mån erbjudas i barnens vardag.

 

Så här ska vi följa upp (i början av perioden)

För att kunna mäta en kvalitetsutveckling behöver ni observera statusen på förskolan och i barngruppen innan och efter en insats. Det kan vara spaltdokumentation, barnintervjuer, sociogram osv. Välj det verktyg ni anser passar bäst och gör en mätning innan och en efter vald insats. Hur vet vi det?

Observationer, dokumentationer, intervjuer etc: 

1. Vi ska innan och efter föra dokumentation över de prioriterade valen barnen kan göra:Inne/ute, frukost, mellanmål, lekmaterial, lekkompis, lek över avdelningarna.

2. Använda barnintervjufrågorna om inflytande som vi gjorde i december som status innan och fokusera på vissa punkter för att se ev utveckling efter.(maj)

3. Dokumentera barnens aktiviteter och hur barnen i aktiviteten skapar sig nya erfarenheter.

Uppföljning (under perioden)

Vilka insatser som görs fyller vi  på kontinuerligt under arbetets gång i Blogg och Lärlogg.

Analys (i slutet av perioden)

Varför det blev som det blev? Vad det var som påverkade att vi fick det resultat som vi fick? Hur barngruppen påverkades ? Vad som hände i barngruppen när vi försökte nå målen ovan? Om barngruppen förändrades på något sätt? Om arbetet  på förskolan påverkades? Positiva och negativa effekter av arbetet med målområdet?  Hur vet ni det? Vilka “bevis” har vi?  (Observationerna som gjordes före och efter vald insats)

Förslag till åtgärder (i slutet av perioden)

Genom att besvara dessa frågorna får vi syn på vad som behöver justeras för att leda barngruppen och verksamheten vidare.

Uppföljning av åtgärder (i slutet av perioden)

Cirka två månader efter att analysen blivit gjord följer vi upp och för att se om det förändrade arbetssättet fortfarande är förankrat i grundverksamheten.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: