Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande med vintertema

Skapad 2018-01-30 15:36 i Högbergets förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Barnen visar stort intresse för att prova på olika material i vår atelje. Jag vill ge dem inspiration och skaparglädje genom att erbjuda dem varierande material och visa dem olika tekniker främst inom tema vinter.

Innehåll

SYFTE

Jag vill ge barnen inspiration och kunskap om hur man på ett lustfyllt och fantasifullt sätt använder olika material  inom ramen "vintertema"

 

 

METOD

Vi ska arbeta med detta både i ateljen och även utomhus

Olika tekniker vi ska använda oss av:

Målning i "Vått i vått " teknik

Göra "snölyktor"

Sockermålning

Blåsa färg

Göra snögubbar av fotavtryck

Måla ute på snö och is

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Jag kommer att dokumentera vartefter barnen jobbar med de olika teknikerna.

Dokumentationen läggs ut i barnens lärloggar på unikum och syns även på vår dokumentationsvägg på förskolan.

UPPLÄGG

Vi kommer att jobba med detta två gånger i veckan fram till i slutet på mars då jag även gör en utvärdering av temat.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: