Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt åk 2

Skapad 2018-01-30 19:13 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 Matematik
Under vårterminen kommer vi att arbeta vidare och befästa talområde 0-20 samt utöka till talområde 0-1000. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet matematik syftar till att du utvecklar kunskaper om matematik och dess användning i vardagen. Undervisningen ska även bidra till att du utvecklar intresse för matematik, samt tilltro till din egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Lösa matematiska problem.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och se hur de hänger ihop med varandra.
 • Välja och använda matematiska metoder.
 • Samtala om matematik.

 

 Bedömning - vad och hur

 

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, vägleda, stötta och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla och träna olika förmågor.
Du bedöms utifrån din förmåga att:
 • Dela upp tal 1-20.
 • Använda och förstå begreppen kring addition och subtraktion.
 • Räkna talraden 1 till 1000 och talens grannar.
 • Använda och förstå positionssystemet.
 • Räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-1000.
 • Använda dig av algoritmer för addition och subtraktion.
 • Formulera egna matematiska problem som enkla räknehändelser.
 • Samtala och komma med egna funderingar kring problemlösningar.
 • Multiplikation med 2, 5 och 10.
 • Division med 2, 3, 4 och 6.
 • Tal i bråkform, delar av en hel.

 

 

Undervisning och arbetsformer

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Enskilt och i grupp
 • I matematikboken
 • Lösa matematiska problem
 • Skriva räknehändelser
 • Spela mattespel
 • Se på film
 • Använda konkret material
 • Använda digitala verktygBegrepp som du ska känna till

 • Addition/Addera
 • Subtraktion/ Subtrahera
 • Multiplikation/multiplicera
 • Division/dividera
 • Algoritm
 • Samband
 • Ental
 • Tiotal
 • Hundratal
 • Tusental
 • Hälften
 • Dubbelt
 • Tal i bråkform

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: