Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kring forntiden och medeltiden: Medeltiden

Skapad 2018-01-30 20:06 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
LPP Mall Svaleboskolan
Grundskola 4 Historia
Det här är planeringen för arbetet med Medeltiden under vårterminen 2018.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Undervisningens innehåll: Vad?

Undervisningens innehåll: Hur?

Området inleds med att tydliggöra kunskapskraven och målen för arbetet.

Därefter bygger vi på den historiska referensramen med skeenden, processer och gestalter. De kunskaper som eleverna tillgodogör sig i det här momentet ligger sedan till grund för de resonemang som senare ska utföras.

Undervisningen består av tre delar:

 • kunskapsinsamling
 • träna på begrepp, förmågor och kunskaper
 • bedömning.

Undervisningen i historia kommer i stor utsträckning utgå från modellen EPA (enskilt, parvis, alla) under genomgångar och det lärarledda arbetet. Det kan exempelvis handla om resonemang eller beskrivningar som eleverna först utför på egen hand, sedan diskuterar tillsammans med en kompis och avslutas med en sammanfattande genomgång av klassens tankar.

Vi kommer samla kunskaper om medeltiden genom att läsa böcker, spela spel och titta på filmer och teveprogram. 

 

Centrala begrepp

Medeltid: stormän, riddare, trälar, prästerskap, borgare, krönika, helgon, tegar, socken, digerdöden, skrå, Hansan, sigill, frälse, adel, eriksgata, jarl.

 

Ämnesspråk: Historiemedvetande, historiebruk, kronologi, orsak och konsekvens, förändring och kontinuitet.

Kunskapskrav (för år 6)

Se nedan.

Bedömning

När du är klar med arbetsområdet ska du kunna:

 • känna till hur religionen påverkade samhället
 • känna till olika centrala gestalter såsom Heliga Birgitta, Drottning Margareta, Birger Jarl och Magnus Eriksson
 • känna till olika kulturmöten som skedde under medeltiden
 • känna till hur historia används på olika sätt
 • beskriva vad som är typiskt för medeltiden; hur de levde, bodde, försörjde sig och var klädda
 • kunna använda speciella begrepp som har med medeltiden och historia att göra

Bedömningen kommer att ske både muntligt och skriftligt. Dels genom individuella skrivuppgifter och dels genom diskussioner i klassrummet. Läraren kommer också hålla individuella samtal med de elever som bedöms behöva det för att synliggöra sina kunskaper.

 

Vi kommer arbeta mycket med förmågan att resonera. I den här filmen förklaras vad ett resonemang är. Filmen handlar om ämnet svenska, men fungerar lika bra för historia.

Resonemanghjälp

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Kring forntiden och medeltiden: Medeltiden

Ej ännu bedömts
------------------ >
------------------ >
------------------ >
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Spår av historien
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: