Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren.

Skapad 2018-01-31 08:17 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska lära dig att skriva en berättande text som kan förstås av andra läsare. Du ska ha en början, handling och ett slut på din berättelse så att den följer en röd tråd. Du kommer även att få lära dig att göra olika beskrivningar av personer och miljö.

Innehåll

Under vårterminen kommer du att få skriva en kapitelbok som heter Den magiska dörren där varje kapitel har en tydlig instruktion om vad kapitlet ska innehålla. 

Undervisning:

 • Du får träna på att skriva på olika sätt, till exempel skriva brev, använda känsloord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger.
 • Varje kapitel ska också illustreras med en passande bild. Du gör bilden digitalt eller med penna och papper.
 • Du får lyssna på dina kamraters texter och du får ge respons- vad som var bra i texten och vad du kan förbättra.

Mål:

Efter detta projekt är målet att du ska kunna:

 • använda punkt och stor bokstav
 • stava till vanligt förekommande ord
 • skriva med en röd tråd och ha en tydlig inledning, mitt och slut

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Den magiska dörren.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriva- innehåll
Du visar hur du skriver en berättelse med röd tråd, tydlig början, händelse och slut. Din berättelse har kapitel. Du visar också vilka ord du kan använda.
Du skriver olika slags texter där det finns en början, handling och ett slut.
Du skriver olika slags texter där det finns en början, handling och ett slut. Du skriver olika slags texter där du varierar ditt språk.
Du skriver olika slags texter där det finns en början, handling och ett slut. Du skriver olika slags texter med ett varierat språk och tydligt innehåll.
Skrivregler
Du visar har du använder skiljetecken och hur du stavar.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt till viss del.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med ganska bra säkerhet.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med god säkerhet.
Skrivregler
Stavning
Du stavar de flesta välbekanta ord rätt.
Du stavar oftast rätt.
Du stavar med god säkerhet.
Använda och ge respons
Du visar hur du berättar för/lyssnar till en kamrat hur man kan utveckla berättelsen.
Du kan ge enkel respons om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av respons på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklad respons om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av respons på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklad respons om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av respons på ett mycket bra sätt.
Läsa
Läsa och förstår skönlitteratur och andra texter.
Du läser olika texter med flyt.
Du läser olika texter med inlevelse och flyt.
Du läser texter med inlevelse och mycket gott flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: