Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fattigdom, handelsmönster, befolkning

Skapad 2018-01-31 08:28 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap
Världens länder har väldigt olika förutsättningar och en del länder är fattiga och andra rika. Vad beror sådant på? Vad är fattigdom? Var bor människor på jorden och hur ser befolkningsökningen ut? Hur handlar länder med varandra och påverkar det fattiga och rika länder? Dessa frågor hoppas jag ni kommer få svar på efter detta område.

Innehåll

Syfte

  • Skolans uppdrag är att ge elever ett internationellt perspektiv. 
  • Skolan ska ge elever förståelse för andra människors situation.
  • Skolan ska ge elever ett personligt förhållningssätt till globala frågor.
  • Att få kunskaper om global miljö och hållbar utveckling

Konkretisering av mål

Kunna förstå orsaker, konsekvenser och lösningar till fattigdom i världen.

Kunna redogöra hur handelsmönster ser ut, har sett ut och orsaker till det.

Kunna förstå var människor bor. Orsaker till det och konsekvenser av det.

Arbetssätt

Genomgångar i klassen.

Diskussioner i grupper.

Filmer som tar upp ämnet.

Läsa texter och analysera dem.

Bedömning

Kunskaper redovisas i ett skriftligt prov utifrån kunskapskraven i matris nedan.

Området bedömer kunskaper i geografi och samhällskunskap

Matriser

Sh Ge
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Ej nått målen
E
C
A
Geografi
Eleven har (...) kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
grundläggande
goda
mycket goda
Geografi
Eleven visar det genom att föra (...) underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Geografi
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då (...) geografiska mönster av handel och kommunikation
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Geografi
Samt för (...) underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Geografi
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett (...) fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl
Samhällskunskap
Eleven kan föra (...) resonemang om hur samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då (...) samband mellan olika faktorer
enkla enkla
relativt väl utvecklade förhållandevis komplexa
väl utvecklade komplexa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: