Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik

Skapad 2018-01-31 08:29 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Biologi
Det är generna som i hög grad avgör vem du är och vem du blir - till exempel utseende, egenskaper och risker att drabbas av olika sjukdomar. Redan i den befruktade äggcellen finns all information om hur just du ska utvecklas. Modern genteknik kan förebygga och bättre behandla många sjukdomar. Det går också att ge växter och djur helt nya egenskaper. Tekniken innehåller många löften men kan också innebära risker.

Innehåll

Undervisning

Undervisningen kommer att bestå av strukturerade genomgångar där vi tillsammans läser, diskuterar, skriver, ser på film för att utveckla kunskap kring de begrepp och förklaringsmodeller som ingår i arbetsområdet.

Bedömning

Du kommer efter arbetsområdet ha ett prov där du visar på kunskaper kring begreppen nedan. Du kommer också skriva en argumenterande text där du tar ställning till genteknikens möjligheter.

Begrepp och sidhänvisning till spektrum biologi till provet

Genetik                                                         356

DNA                                                              357

Kromosom                                                    357

Gen                                                               357

Kvävebaser (ATCG)                                      358

Genetiska koden                                            358

Aminosyror bildar proteiner                            359

Ribosom                                                         359

DNA-kopiering, celldelning                             361

Sexuell förökning, könlös förökning                362

Kromosompar                                                 362-363

Reduktionsdelning                                            363

Befruktning - nya kromosompar                       363

Hur könet avgörs, X/Y-kromosomer                  363

Korsningsschema -kön                                      363

Tvillingar, enäggs, tvåäggs                                364

Dominanta, vikande gener                                 365   

Korsningsschema - anlag (F/f)                          366

Flera gener styr egenskaper                             367

Miljön påverkar egenskaper                               367 + 369

Downs syndrom                                                 368

Ärftliga sjukdomar                                              368

Skador i könskromosomerna                             369

Mutation                                                             370

Cancer                                                                370 + 238         

 

Planering

Vecka

Sidor

Webbövningar

6

Genetiska koden + proteinsyntes

356 - 360

Träna begrepp

Frågor

Film om proteinsyntes

 

8

Celldelning, befruktning, flicka/pojke, tvillingar

361-364

Träna begrepp

Frågor

9

Dominanta/vikande gener, korsningsschema

365-367

 

10

Skadade gener

368 - 370

 

11

PROV genetik 12/3

 

12

Genteknik- uppstart

371-379

 

13

 

Skriva argumenterande text genteknik

 

 

14

Planera och genomföra laboration i biologi

 

          

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: