Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriv din egen novell

Skapad 2018-01-31 08:33 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Svenska
Nu ska du få använda dig av din fantasi och skriva en egen novell. Den kan handla om vad som helst. Övernaturligt, mord, kärlek eller något sorgligt. Du är författaren. Du bestämmer.

Innehåll

Vi kommer under arbetsområdet att:

- Gemensamt göra ett förslag på en novell så att alla känner sig trygga i hur en novell är uppbyggd.

- Gå igenom vad en novell är och vad man ska tänka på när man skriver en.

- Prata om skrivprocessen.

- Ge och få respons på era noveller utifrån bestämda frågor i responsgrupper.

 

Arbetsgång:

1. Gör en novellplanering där du bestämmer ungefär vilka personer du vill ha med, vad konflikten är, hur lösningen ska bli och var du ska vara.

2. Skriv ditt första utkast.

3. Få och ge respons på din text.

4. Bearbeta texten utifrån den hjälp du har fått av din responsgrupp.

5. Skriv rent och lämna in.

 

Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Novell

>>
>>
>>
Innehåll
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Novellens handling / intrig är i huvudsak trovärdig och hållbar. I texten finns enkla gestaltande beskrivningar av personer, miljö och händelser. Texten försöker fånga novellens typiska drag genom enkla berättargrepp
Novellens handling / intrig är relativt trovärdig och hållbar. I texten finns passande gestaltande beskrivningar av personer, miljö och händelser. Texten fångar relativt väl novellens typiska drag genom utvecklade berättargrepp
Novellens handling / intrig är trovärdig och hållbar. I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar av personer, miljö och händelser. Texten fångar väl novellens typiska drag genom välutvecklade berättargrepp
Struktur
Din struktur är enkel, men ändå urskiljbar och passar i huvudsak till texten. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Dramaturgin är relativt passande, t.ex genom att vara komplex. Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar
Dramaturgin är passande genom att vara komplex Texten är sammanhängande och välstrukturerad
Språk, stil. skrivregler
Ordvalet är enkeltoch passar in i novellen Meningsbyggnaden fungerar nästan hela tiden. Det finns några missar. Du kan använda dig av skrivteglerna - använder punkt, stor bokstav, punkt och andra skiljetecken - nästan hela tiden.
Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet.. Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet. Menings- byggnaden är varierad och väl fungerande Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Texten är ett försök till en novell. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte och mottagare. Du har en röd tråd och läsaren kan följa den.
Texten fungerar relativt väl som en novell. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar väl som en novell. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: