Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Förklarande text

Skapad 2018-01-31 09:08 i Kyrkskolan Flen
Grundskola 4 – 6 Svenska
Min bro Broar kan finns överallt och se ut på olika sätt. De kan gå mellan hus, över vatten och även förena människor.

Innehåll

Du ska skriva en förklarande text om ett förslag till en bro. 

Beskriv var bron ska byggas, hur den ska se ut och varför du vill att den ska byggas.

Uppgifter

 • Min bro

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Förklarande text

E
C
A
SKRIVA
Kunskapskrav
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du skriver en förklarande text med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du skriver en förklarande text med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt viss språklig variation
Du skriver en förklarande text med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och viss språklig variation.
Helhet
Utvecklingssteg
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Texten är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften
Texten är enkel och relativt tydlig och är relativt väl kopplad till uppgiften.
Texten är enkel och tydlig och väl kopplad till uppgiften.
Språk
Utvecklingssteg
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden är ofta korrekt Tempus är i huvudsak fungerande.
Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden fungerar relativt väl och är något varierad. Tempus är oftast korrekt.
Ordvalet uppvisar variation. Meningsbyggnaden fungerar väl och är varierad.Tempus fungerar väl.
Struktur
Utvecklingssteg
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Uppbyggnaden går att följa. Enklare textbindning används.
Uppbyggnaden är tydlig. .Du har en varierad textbindning
Uppbyggnaden lyfter texten. Du har en väl utnyttjad textbindning som skapar flöde
SKRIVREGLER
Kunskapskrav
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: