Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text, fattiga länder

Skapad 2018-01-31 09:38 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Ett arbetsområde där du övar på förmågan att skriva argumenterande texter och att muntligt presentera och argumentera med hjälp av retorik. Innehållet knyter an till arbetsområdet i religion om etik, som löper parallellt.
Grundskola 8 – 9 Svenska Religionskunskap
I detta arbetsområde kommer du att lära dig vad det är som kännetecknar en utredande text. Du kommer även att få skriva egen utredande text som handlar om ett fattigt land i världen. Ett samarbete med SO.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Centralt Innehåll

Arbetssätt och undervisning


Lärarledda genomgångar och gruppdiskussioner där du ges möjlighet att lära hur man bygger upp en utredande text. Under lektionstid kommer du att få möjlighet att förbereda dig genom att samla nödvändig fakta om ditt land.

Det som ligger som underlag för bedömning är din utredande text.I classroom finner du modeller, exempel och mallar,

Visa vad du lärt dig

-Utredande text. Läraren kommer överens med klassen om inlämningsdatum

Tidsram

ca 4-7

Bedömning

Bedömning sker utifrån aspekten skriva  i kunskapskraven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: