Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friendship

Skapad 2018-01-31 10:39 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 7 Engelska
Kind, trustworthy, funny and helpful. These are words we use when we describe a good friend. In this project, we will read texts about friendships and what is important about being a good friend both in real life and online.

Innehåll

I detta projekt, kommer vi att arbeta med två kapitlar i "Prime Time 1"-böckerna. Du kommer att ta del utav texterna och göra uppgifter, som tränar alla fyra färdigheter - tala, skriva, läsa och lyssna.

Efter dessa kapitlar, kommer du att få göra två bedömningsuppgifter - ett skriftligt och ett muntligt. Den skriftliga uppgiften berör andra kapitlet, där en får välja mellan tre typer av texter. Den muntliga uppgiften innebär att eleverna ska sitta i små grupper och ha muntligt samtal på engelska.

Uppgifter

 • Friendship

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Skriftliga färdigheten

Skriftliga arbeten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språk
Ordvalet är enkelt. Meningarna är begripliga. Variationen i texten är enkel. Verbens tempus blandas en del, men det påverkar inte förståelsen av texten. Ordföljden i texten kastas om en del, men det påverkar inte förståelsen av texten.
Ordvalet är relativt varierat och relativt tydligt. Meningarna är relativt varierade. Texten är relativt varierad. Verbens tempus är i huvudsak korrekt. Ordföljden är i huvudsak korrekt.
Ordvalet är varierat, tydligt, nyanserat och träffsäkert. Meningarna är av varierande längd och komplexitet fungerar väl. Verbens tempus är genomgående korrekt. Ordföljden är korrekt.
Innehåll och anpassning till syfte
Texten överensstämmer i huvudsak med uppgiftens instruktioner och textens innehåll. Texten innehåller enkla argument, förklaringar och beskrivningar.
Texten överensstämmer relativt väl med uppgiftens instruktioner och textens innehåll. Texten innehåller relativt välutvecklade argument, förklaringar och beskrivningar.
Texten överensstämmer väl med uppgiftens instruktioner och textens innehåll. Texten innehåller välutvecklade argument, förklaringar och beskrivningar.
Textstruktur
Texten har en enkel variation, är relativt sammanhängande och därför begriplig. Texten har i visst mån en tydlig uppsatsstruktur och styckesindelning.
Texten är relativt varierad, relativt tydlig och relativt sammanhängande. Texten har ett visst flyt. Texten har i huvudsak en tydlig uppsatsstruktur och styckesindelning.
Texten är relativt varierad, tydlig och sammanhängande. Texten har ett flyt. Texten har en tydlig uppsatsstruktur och styckesindelning.
Anpassning till mottagare och situation
Texten är enkel och begriplig och i någon mån anpassad till mottagare (läsare) och situation (anpassat ordförråd).
Texten har ett visst flyt och är i någon mån anpassad till mottagare (läsare) och situation (anpassat ordförråd).
Texten har ett flyt och är visst anpassad till mottagare (läsare) och situation (anpassat ordförråd).

En
Muntliga förmåga: Redovisning och deltagande i samtal

TALA

E
C
A
Vid muntlig redovisning redogöra för fakta och/eller argumentera för åsikter
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett mycket bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Delta i samtal på engelska, i klassrumsarbetet och vid styrda dialogövningar
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett ganska bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett mycket bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du pratar med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: