👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov i engelska 2017/18

Skapad 2018-01-31 10:49 i Läroverket Hudiksvall
Vecka 48: Delprov A - tala Tisdag 15/3 - Delprov B - läsa Torsdag 17/3 - Delprov C - skriva
Grundskola 9 Engelska
Syfte med de nationella proven: På uppdrag av regeringen ansvarar Skolverket för samtliga nationella prov. Syftet med samtliga nationella prov är i huvudsak att -stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning -ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå De nationella proven kan också bidra till -att konkretisera kurs- och ämnesplanerna -en ökad måluppfyllelse för eleverna Beskrivning av delproven Delprov A: tala (Muntlig uppgift) Delprov B1+B2: läsa + lyssna (Läs- och hörförståelse ) Delprov C: skriva (Skrivuppgift)

Innehåll

Matriser

En
Provbetyg

F
E
D
C
B
A
Tala
Läsa + Lyssna
Skriva
Helhetsbedömning - sammantaget provbetyg
Helhetsbedömningen av provet kan variera från ditt slutbetyg i engelska.