Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik 9B VT 2018

Skapad 2018-01-31 10:57 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 9 Biologi
Vi kommer att arbeta med ärftlighet och varför du liknar dina släktningar.

Innehåll

Centrala begrepp

 • Celler
 • Gener
 • Kromosomer
 • DNA
 • Dominanta och recessiva anlag
 • Korsningsschema
 • Könsbundet arv
 • Samspel mellan arv och miljö
 • Mutation
 • Genteknik

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna

 • beskriva hur växt- och djurceller är uppbyggda och hur det bildas nya celler
 • förklara begreppen gen, kromosom och DNA
 • göra korsningsscheman och tolka dessa
 • föra diskussioner om genteknikens möjligheter och risker samt ta ställning i etiska frågor som tekniken väcker

Planering

Vecka 4
Cell - växtcell och djurcell
Mikroskop

Gener, kromosomer, DNA
Celldelning

 

Vecka 5
Korsningsschema
Mutation

Vecka 6
Repetition

Vecka 7
Skriftligt prov s. 328-335 (extra s. 342-343)

Genteknik
Argumenterande text

Uppgifter

 • Uppgift v.5

 • Rep. frågor

 • Uppgift korsningsschema

 • Läxförhör - cellen

 • Skriftligt prov - genetik

 • Argumenterande text - genteknik

Matriser

Bi
Genetik

Nivå 1
Nivå 2
Du kan
Nivå 3
Du kan
Ny nivå
Du kan
Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
 • Bi
Du har inte nått kunskapskravet
samtala och diskutera frågor som rör genetik och genteknik.
samtala och diskutera frågor som rör genetik och genteknik, du kan föra diskussioner och samtal framåt.
samtala och diskutera frågor som rör genetik och genteknik du kan föra diskussioner och samtal framåt och fördjupa eller bredda dem.
 • Bi
Du har inte nått kunskapskravet
ta ställning i frågor och motivera på ett enkelt sätt. Du använder viss fakta från naturvetenskapen.
ta ställning i frågor och motivera på ett utvecklat sätt med både för- och nackdelar. Du använder fakta från naturvetenskapen.
ta ställning i frågor och motivera på ett väl utvecklat sätt med både för- och nackdelar samt flera olika typer av konsekvenser. Du använder all tillgänglig fakta från naturvetenskapen.
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband
 • Bi
Du har inte nått kunskapskravet
beskriva olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Beskriva innebär att du med vardagligt språk berättar kortfattat om vad begreppen/modellerna innebär
förklara olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Förklara innebär att du kan mer om begreppen/modellerna och hur de förhåller sig till varandra. Du kan t.ex. rita förklarande bilder som visar att du förstått.
använda olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Använda innebär att du kan begreppen/modellerna så pass bra att du kan svara på alla möjliga frågor som du inte mött tidigare men som rör arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: