Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya religiösa rörelser & livsåskådningar

Skapad 2018-01-31 11:05 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Nya religioner och religiösa rörelser har uppkommit i alla tider. Gemensamt för samtliga av dem är att de försökt skapa något nytt som varit anpassat för samtiden. Ett annat utmärkande drag för nya religiösa rörelser är att många avvikande sidor blir mindre framträdande med tiden. Ingen religion eller kultur är statisk. Konflikterna med samhället brukar därför avta i takt med att religionens ålder ökar.

Innehåll

Det här ska jag kunna:

 • kunna definiera olika religiösa rörelser och livsåskådningar och förstå vad som är speciellt.
 • känna till deras olika ursprung och grundtankar.
 • Känna till hur man utövar sin tro i såväl vardag som högtid.
 • diskutera och fundera över deras svar på människans vanligaste frågor.
 • fundera över hur nya religiösa rörelser och livsåskådningar påverkar och påverkas av samhället.
 • förstå hur religion och/eller livsåskådning hjälper till att forma en människas identitet.

 

Undervisning och arbetsformer:

 • Genomgångar  
 • Se film.
 • Gruppresentation av fördjupningsarbete.
 • Enskild analys av likheter/skillnader mellan två nya religiösa rörelser/ livsåskådningar.

Uppgifter

 • Presentation nya religiösa rörelser och livsåskådnignar

 • Powerpoint livsåskådningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion Kunskapskraven 7-9

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Likheter och skillnader
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Påverkan samhälle-religion
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhällets förhållanden och händelser beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhällets förhållanden och händelser beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhällets förhållanden och händelser beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Livsfrågor/-åskådningar
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: