Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap År 4

Skapad 2018-01-31 12:13 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Nu är det dags att börja med ett nytt område i so:n. Det område vi ska börja med är samhällskunskap. Där kommer vi arbeta med hur Sverige fungerar och om hushållsekonomi.

Innehåll

Vad vi ska lära oss och hur vi ska lära oss detta. Samt varför just detta?

Vad ska vi lära oss: Vi ska lära oss om hushållsekonomi och hur Sverige fungera.

- Vad är ett samhälle?
- Hur fungerar vårt demokratiska samhället och varför lever vi i samhällen?
- Skillnaden mellan lagar, regler och normer? 
- Hur styrs Sverige?
- Vilka utgifter finns det för familjer?
- Hur fungerar det ekonomiska kretsloppet?

Detta är några av de punkter vi kommer gå igenom under detta arbete. 

Hur ska vi lära oss detta: Genom genomgångar, uppgifter, frågor och diskussioner i helklass samt med bordskompisen. Vi kommer även kolla på serien Så funkar Sverige från urskola.se

Varför ska vi lära oss detta: För vi ska arbeta mot en del av det centrala innehållet som finns i samhällskunskapen. Det vi arbetar mot ur läroplanen nämns nedanför... 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: