Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken

Skapad 2018-01-31 12:39 i Heby grundsärskola Heby
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Samhällsorienterande ämnen
Vad är ett yrke? Hur gammal är man när man börjar jobba? Vad innebär det att arbeta? Vilka yrken finns det och vilka är arbetsuppgifterna?

Innehåll

Du kommer att få :

 se på film om yrken

 höra om olika yrken

 diskutera och lyssnar på varandra

 skriva och berätta om erat drömyrke 

Ni  kommer att undersöka vilka företag som finns i vår närmiljö. 

Ni kommer att få göra ett collage om företag och yrken i vår närmiljö.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Yrken och verksamheter i samhället. Entreprenörskap.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och bidrar till resonemang om deras funktion.
  SO  E 9
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SO
Kunskapskrav SO år 9

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och **bidrar** till resonemang om deras funktion.
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och för **enkla** resonemang om deras funktion.
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och för **välutvecklade** resonemang om deras funktion.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.

Sv SO
Svenska år 7-9, Grundsärskolan

E
C
A
Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer. I arbetet med presen¬tationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt. I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt. I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett ändamålsenligt sätt.
Förmåga:
att söka och värdera information från olika källor
Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Dessutom kan eleven medverka i att söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Dessutom kan eleven på ett delvis fungerande sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Dessutom kan eleven på ett väl fungerande sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: