Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan, Sofia Ekstam, årskurs 4, negativa tal, diagram och algebra

Skapad 2018-01-31 13:01 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Matematik
Detta område inom matematiken kommer handla om negativa tal (-1, -5, -20... och så vidare), olika typer av diagram (stapeldiagram, stopldiagram) och algebra (1+x = 2).

Innehåll

Under dessa undervisningsveckor kommer eleverna få möjlighet att jobba enskilt, och i par, utifrån sina matematikböcker. Några gruppuppgifter kommer även tillkomma. Under momentet negativa tal så kommer eleverna få tillgång till termometrar och tallinjer som ska hjälpa eleverna att skapa förståelse vad ett negativt tal är samt hur negativa tal används i vår vardag. När eleverna arbetar med diagram så ska vi, bland annat, lära oss att göra enklare undersökningar som ska redovisas med diagram. Slutligen ska eleverna lära sig räkna algebra, det vill säga ekvationer,  där bokstäver representerar olika uttryck, exempelvis, 5 + x = 12 eller 6 + x = 2 + 9. Dessa moment kommer bedömas under arbetets gång där elevernas progressiva utveckling står i fokus och momentet kommer avslutas med en diagnos. Preliminärt kommer momentet pågå under 4-6 veckor.   

Uppgifter

 • Ekvationer A

 • Ekvationer B

 • Räkneberättelse - Hur mycket väger Adam?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: