Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2018-01-31 13:34 i Testskola - fortbildning Östhammar
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med de fem världsreligionerna kristendom, judendom, islam,hinduism och buddhism. Hur är det att leva som utövare av de olika religionerna och var i världen finns till största delen utövare av dessa religioner?

Innehåll

 

Syfte:

Att du ska utveckla dina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Du ska även få tillfälle att reflektera över olika etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska även ge dig kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. 

 

Centralt innehåll:

 • Tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och andra världsreligioner
 • Kristna högtider och traditioner
 • Berättelser från bibeln och andra urkunder
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion
 • Hur olika livsfrågor skildras i olika religioner t.ex. vad som händer efter döden
 • Vad kan det innebära att göra gott

Kunskapskrav:

 • Du ska kunna redogöra för några kristna högtider och traditioner.
 • Du skall känna till samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Du ska ha kunskap om några heliga rum eller platser, symboler, ritualer och levnadsregler som tillhör religionerna.
 • Du ska kunna föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Du ska kunna kunna föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: