Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mio min Mio åk 4

Skapad 2018-01-31 13:39 i Västerholm Grundskolor
Pedagogisk planeringen för läsprojekt Mio min Mio.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Polisen i Stockholm efterlyser 9-årige Bo Vilhelm Olsson som sedan i förrgår kväll varit försvunnen från sitt hem, Upplandsgatan 13. Bo Vilhelm Olsson har ljust hår och blå ögon och var vid försvinnandet klädd i korta bruna byxor, grå stickad tröja och liten röd luva. Meddelanden om den försvunne lämnas till polisens ordonnansavdelning

Innehåll

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att med hjälp av en läsrutin utveckla en lust till läsandet.

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Läsa skönlitteratur, skriva läslogg och ha boksamtal. Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk. Hur man använder ordböcker för stavning och ordförståelse.

 

Så här ska vi arbeta

I detta moment kommer vi att läsa ungefär ett kapitel varje vecka. Vi tränar på att skriva en läslogg där vi sammanfattar det vi läst och arbetar med läsförståelsefrågor till varje kapitel. Efter varje läst kapitel ska man skriva upp de ord man inte förstod och ta reda på dess betydelse. 

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att följa läsplaneringen, vara aktiv på lektionerna och skriva i din läslogg.

Kunskapskrav

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. 

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Matris Svenska

På väg
Grundläggande
Utvecklande kunskaper
Välutvecklande kunskaper
Läsa
På väg innebär att kunskapskravet för Nivå 1 ännu inte är uppfyllt.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
På väg innebär att kunskapskravet för Nivå 1 ännu inte är uppfyllt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Skriva olika sorters texter
På väg innebär att kunskapskravet för Nivå 1 ännu inte är uppfyllt.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Regler för skrivandet
På väg innebär att kunskapskravet för Nivå 1 ännu inte är uppfyllt.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Berättande texter
På väg innebär att kunskapskravet för Nivå 1 ännu inte är uppfyllt.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Informationssökning
På väg innebär att kunskapskravet för Nivå 1 ännu inte är uppfyllt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord.
Bild och text samspelar
På väg innebär att kunskapskravet för Nivå 1 ännu inte är uppfyllt.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande.
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande.
Respons
På väg innebär att kunskapskravet för Nivå 1 ännu inte är uppfyllt.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Muntlig presentation
På väg innebär att kunskapskravet för Nivå 1 ännu inte är uppfyllt.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: