👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 4 Vikingatiden

Skapad 2018-01-31 13:59 i Uppsävjaskolan Uppsala
Ett arbetsområde i historia och svenska
Grundskola 4 Religionskunskap Svenska Historia Svenska som andraspråk
Vikingatiden ca 800-1050 Hur människor levde, vikingaskeppen, vikingafärder, runor, asatron, vad som finns kvar i våra dagar av vikingatiden

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR...

Du ska få kunskaper om

 • När vikingatiden var
 • Hur livet var i vikingabyn och hur vikingarna levde och bodde
 • Hur det var att vara barn
 • Hur vikingarna reste ut i världen, handlade och knöt kontakter med andra länder
 • Hur vikingarna  gav sig ut på plundringståg
 • Vart vikingarnas resor gick
 • Birka
 • Runor och runskrift
 • Vilka spår som finns av vikingatiden idag
 • Hur kristendomen spreds till Sverige

 

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

 • läsa faktatexter
 • se på filmer
 • gemensamma samtal och diskussioner
 • skriva egna texter
 • leta fakta på internet
 • skriftligt prov

DETTA SKA BEDÖMAS

Din förmåga att...

 • berätta om livet under vikingatiden
 • använda olika ord och begrepp inom historia
 • använda olika källor (t.ex. böcker, filmer, internet)
 • se och förklara vilka spår som finns kvar idag från vikingatiden

Så visar du dina kunskaper

 • genom att aktivt delta i lektioner
 • genom ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Re Sv SvA
Vikingatiden vt 2018

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Historia
Asatro
Du kan i stora drag beskriva asatron och ge exempel på olika gudar.
Du har goda kunskaper om asatron och beskriver med hjälp av olika gudar vad denna tro innebär. Du gör jämförelser mellan någon annan religion för att visa vad som är typiskt för just asatron.
Vikingarnas resor
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan redogöra för några platser dit vikingarna reste.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel, kulturutbyte.
Människor
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var eller kvinna, man, barn.
Du har goda kunskaper om hur människors olika levandsvillkor såg ut under vikingatiden, du kan göra jämnförelser mellan olika levnadsvillkor då och nu och du kan både muntligt och skftligt redovisa detta. Du beskriver detta genom att dra egna slutsatser och jämförelser mellan då och nu.