Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av Unidad 2 och de nationella proven, Spanska 4.

Skapad 2018-01-31 14:53 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska
Vi kommer nu att gå vidare med nästa kapitel i boken och lära oss mer om hur det är att arbeta som volontär i México och att leva som svensk i Spanien. Vi kommer också att genomföra de nationella proven under vårterminen.

Innehåll

För att komma åt planeringen och grammatikgenomgångarna, klicka här.

För att komma åt ljudfilerna som hör till kapitlet, klicka här.

Matriser

ModSpa
Dina språkliga förmågor, vårterminen 2018, Spanska 4.

E-nivå:
C-nivå:
A-nivå:
Muntlig interaktion:
I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker du dig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker du dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker du dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier vid muntlig interaktion:
Du väljer och använder i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Skrivförmåga:
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig med ett visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Receptiva förmågor, din förståelse:
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i lättillgängliga texter i olika genrer.
Receptiva förmågor, hur du visar din förståelse:
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier vid reception:
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
Kunna göra förbättringar:
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du och gör enkla förbättringar av dina framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du och gör välgrundade förbättringar av dina framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du och gör välgrundade förbättringar av dina framställningar.
Kulturella företeelser:
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Användning av olika medier:
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: