Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2018-01-31 15:18 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 5 Biologi Engelska Svenska som andraspråk Matematik Bild Svenska
För att ta hand om sin kropp på bästa sätt måste man veta lite om hur den fungerar och vad den mår bäst av. Du ska få lära dig lite om kroppens olika funktioner, t.ex. andning, matspjälkning och blodomloppet. Du ska också få lära dig hur kroppen skyddar sig mot t.ex. sjukdomar. Du kommer att få lära dig om bra kost, motion och friskvård, och vad det egentligen är som händer i kroppen när man hamnar i puberteten.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla förståelse för hur människokroppens alla funktioner hör ihop.

Du ska veta något om:

 • hur andning och blodomlopp fungerar 
 • hur matspjälkningen fungerar, köttbullens väg från munnen till...
 • hur ditt skelett och dina muskler fungerar
 • kroppens reningsverk, lever och njurar
 • hur hjärnan och nervsystemet fungerar
 • hur du kan påverka din kropp och hälsa genom t.ex. mat, motion och sömn
 • vad som händer med kroppen när den hamnar i puberteten.

Du ska utveckla förmågan att läsa faktatexter och plocka ut viktig fakta. Du ska utveckla förmågan att planera och

genomföra ett arbete tillsammans med andra.

 

Bedömning kommer att ske löpande i arbetet. 

 

Undervisning och arbetsformer

Arbetet sker dels i helklass, dels i smågrupper. Du planerar och genomför arbetet i din grupp.

Vi gör några enkla test av kroppens funktioner, genom att t.ex. prova våra muskler, ben.

Ni skriver faktatexter och ritar bilder av kroppens olika delar och funktioner. I arbetet utgår ni bland annat från klassens egna frågor om kroppen.

Samtal om hälsa, mat och motion sker i grupper och helklass. 

Ni söker och får fakta genom böcker, filmer och Internet.

Vi kommer att ha tjej/killsnack. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Sv Ma Bi En Bl SvA
Kroppen

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket goda kunskaper
Kroppens organ
 • Bi  4-6
Saknar kunskaper om några av kroppens organ. Kan ett fåtal namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar
Har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar
Har goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar
Har mycket goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar
Organens funktion
 • Bi  4-6
Har svårigheter att ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner. Har svårt att föra resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner. Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra
Har mycket goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan detaljerat förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.
Hälsa kost och motion
 • Bi  4-6
Har svårigheter att föra ett resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har goda kunskaper och kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan i sin helhet med några detaljer förklara och beskriva samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Har mycket goda kunskaper och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan på ett detaljerat sätt förklara och visa på samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Systematisk Undersökningar och Laborationer
Laborationer om sinnena
 • Bi  4-6
Kan genomföra undersökningar men behöver mycket stöd för att komma vidare.
Kan genomföra undersökningar men behöver visst stöd för att komma vidare.
Genomför undersökningar från början till slut utifrån tydliga instruktioner. Behöver visst stöd av lärare eller kamrater.
Genomför undersökningar enskilt eller som aktiv del i en grupp från början till slut på ett lämpligt sätt.
Dokumentation
 • Bi  4-6
Behöver mycket stöd för att dokumentera med text och/eller bild i enkla laborationsrapporter.
Behöver stöd för att dokumentera med text och/eller bild i enkla laborationsrapporter.
Dokumenterar i text och/eller bild genom att göra enkla laborationsrapporter.
Dokumenterar genom att göra utvecklade laborationsrapporter med text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: