👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 6 2018/2019

Skapad 2018-01-31 15:47 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Engelska

Innehåll

Inledning:

Engelska språket omger oss överallt i vardagen och är en viktig del i möjligheterna till att kommunicera i många olika sammanhang. Vi har ett allt större behov av att kunna göra oss förstådda hos människor som inte pratar samma språk som oss själva. Här lägger vi grunden till god kommunikation.

Syfte/ förmågor:

Du kommer att få använda det engelska språket på många olika sätt för att utveckla din förmåga att:

- förstå innehållet i talad engelska

- förstå innehållet i olika slags texter

- berätta och samtala på engelska

- skriva olika slags texter på engelska

 

Metod/ innehåll:

 Vi kommer i engelskan att arbeta med att:

- läsa texter av olika slag

- lyssna på hörförståelseövningar

- göra skrivövningar

- prata genom lekar och övningar

- träna grundläggande stavning och grammatik

- se film med engelsk text

 

Självskattning/ bedömning

Eleverna bedöms fortlöpande genom det vi gör på engelskapassen, genom tex. muntliga och skriftliga övningar, hörförståelseövningar, läxförhör och de nationella proven.

Uppgifter

 • Ej namngiven

 • The magic door chapter 7

 • The magic door chapter 7

 • The magic door chapter 3

 • The magic door chapter 2

 • The magic door chapter 2

 • The magic door chapter 3

 • The magic door chapter 6

 • The magic door chapter 6

 • The magic door chapter 4

 • The magic door chapter 4

 • The magic door chapter 9

 • The magic door chapter 9

 • The magic door chapter 1

 • The magic door chapter 1

 • The magic door chapter 8

 • The magic door chapter 8

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6