Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi tränar skrivning inför Nationella prov vt2018

Skapad 2018-01-31 18:01 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Förberedelser inför nationella prov i svenska vt 2018.
Grundskola 9 Svenska
Snart är det dags för de resterande nationella proven i svenska. Inför dessa kommer vi att både repetera olika sorters texters, träna på att skriva texter men också titta på egna och andras texter utifrån hur man bedömer texterna.

Innehåll

Målet med arbets är att...

utveckla din

procedurförmåga

  • strukturera och sortera
  • skilja mellan fakta och värderingar

kommunikativa förmåga

  • uttrycka egna åsikter och ståndpunkter
  • formulera dig i skrift

utveckla dina kunskaper om 

  • olika sorters texter och särdrag
  • språkregler

Arbetsområdet

Under några veckor kommer vi att prata om olika sorters texter, vad som är typiskt för texttyperna samt träna på att skriva olika texter.

Vi kommer också att titta på hur man bedömer texter utifrån de kriterier som används vid de nationella proven, samt titta på texter av olika kvalité.

Arbetssätt

Ni kommer att, precis som vid de nationella proven, få i uppgift att skriva en text. Ni får välja bland olika sorters texter.

Efter skrivningen kommer vi sedan att arbeta med kamratfeedback, ni kommer att få självbedöma era texter utifrån den typ av bedömningskriterier som används vid de nationella proven. 

Vi kommer sedan att titta på exempeltexter från tidigare nationella prov, texter som bedömts på olika nivå, och resonera kring varför de bedömts på det sättet.

Detta kommer att bedömas...

Era skrivna texter kommer att bedömas utifrån den typ av kriterier som används vid de nationella proven (se kriterier nedan).

Matriser

Sv
Bedömningsmatris Svenska - skriva

E
C
A
Kommunikativ kvalitet
Syfte och begriplighet
* fungerar i det tänkta sammanhanget efter viss bearbetning.
* fungerar i det tänkta sammanhanget.
* fungerar mycket väl i det tänkta sammanhanget.
Medvetenhet om mottagare
* visar strävan efter anpassning till läsaren.
* är anpassad till läsaren.
* är väl anpassad till läsaren.
Innehåll
Årskursadekvat komplexitet Genremedvetenhet
* innehåller i huvudsak relevanta uppslag; de flesta uppslag utvecklas något.
* innehåller relevanta uppslag/egna synvinklar som utvecklas.
* genrens möjligheter utnyttjas.
* innehåller exempel/detaljer med viss betydelse för helheten.
* innehåller träffande exempel/detaljer med betydelse för helheten.
* god balans mellan: detaljer-översikt, personligt-allmänt.
* redovisar händelser mer än förmedlar upplevelser.
* förmedlar upplevelser och reflekterar kring dem.
* förmedlar, tolkar och värderar upplevelser.
Struktur
Fokus
* uppbyggnaden är i huvudsak tydlig, till exempel kronologisk.
* uppbyggnaden är tydlig.
* uppbyggnaden är välvald med tanke på ämnet.
Textbindning
* enkel textbindning, till exempel genom sambandsord.
* varierad textbindning, till exempel genom sambandsord.
* varierad och ändamålsenlig textbindning, till exempel genom sambandsord.
Språk
Ordval
* ordvalet uppfyller i huvudsak uppgiftens krav.
* ordvalet är passande och varierat.
* ordvalet är träffande, varierat och specifikt.
Tempusbruk
* tempusbruket är i huvudsak korrekt.
* tempusbruket är anpassat efter olika tidsperspektiv.
* tempusbruket är anpassat efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt.
Meningsbyggnad
* meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
* meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak korrekt.
* meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Stil
-
* viss stilistisk anpassning efter ämne/situation.
* god stilistisk anpassning efter ämne/situation
Skrivregler
Skiljetecken Styckemarkering
* relativt gott bruk av skiljetecken.
* relativt gott bruk av skiljetecken, styckemarkering och rubriker.
* gott bruk av skiljetecken, styckemarkering och rubriker.
Stavning
* vissa stavfel som inte stör förståelsen.
* få stavfel.
* ytterst få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: