Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Språk och delaktighet

Skapad 2018-01-31 19:52 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Bild NO (år 1-3) Svenska Matematik
Vi kommer under fritidshemstiden att arbeta med Temat Språk och delaktighet utifrån läroplanens intentioner och barnens tankar,funderingar och nyfikenhet!

Innehåll

 1. Tema Språk och delaktighet

 

 

Arbetsområde

Detta tema kommer att handla om Språk och delaktighet

 

Mål

Vårt mål är att barnen deltar och känner vikten av att de är delaktiga i utformandet av fritidshemmets verksamhet. Samt att de förstår varför de ska vara delaktiga och medvetandegöra för hur dem kan vara det och visa på när de har varit det.

Vårt mål är att minimera ett kränkande språkbruk emellan barnen för att få en trygg vistelsemiljö under fritidishemstiden.

 

Arbetssätt

Vi utgår från Lgr  11s intentioner och  utifrån från barnens tankar, behov, intressen och nyfikenhet kring temat när vi planerar vilka aktiviteter vi ska genomföra.

 

Dokumentation

Genom foto, film och text.

 

Utvärdering

Elevutvärdering efter avslutat tema

 

Tidsplan

Ht 2018

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: