Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam

Skapad 2018-02-01 08:43 i Börje skola Uppsala
Reklam finns överallt omkring oss, på TV, i tidningar, på nätet, i brevlådan, ja överallt. I denna pedagogiska planering dyker vi ned i reklamens värld.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Reklam finns överallt omkring oss, på TV, i tidningar, på nätet, i brevlådan, ja överallt! I denna pedagogiska planering dyker vi ned i reklamens värld. Vem riktar sig reklamen till? Vad vill reklamen få oss intresserade av? Detta kommer vi att undersöka.

Innehåll

Syfte

Du ska;
¤ lära dig om hur reklambilder är utformade och vilka budskap de förmedlar.

¤ lära dig om hur bildbudskap utformas i olika medier.
¤ diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap. 

Centralt innehåll

Undervisning/Elevinflytande

Du kommer att få titta på och diskutera reklam. Du kommer även att få se korta reklamfilmer som analyserar hur reklamen är utformad, vem reklamen vänder sig till, vad reklamen säljer och om reklamen är trovärdig. Du kommer även att få jämföra reklam och reflektera över hur reklamen ändrat sig över tid. Vi kommer även samtala om vilka skyldigheter reklammakarna har gentemot konsumenterna.
Slutligen kommer du att få göra en reklamannons.

 

Kunskapskrav/Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån;
¤ hur du deltar i diskussionerna om reklam.
¤ hur du resonerar kring jämförelser av reklam.
¤ hur du framställer din egen reklambild, hur processen går, hur den är anpassad till  
   syftet och hur budskapet framgår. 

 Du visar att du kan och förstår;
¤ genom att delta aktivt i diskussioner och resonemang om reklam.
¤ genom framställan av din reklambild.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: