Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nta tema LUFT

Skapad 2018-02-01 08:50 i Björkås särskola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 14/15
Grundsärskola 1 – 3 Verklighetsuppfattning
Vad är luft? Kan vi se luft? Kan vi känna luft? Syftet är att du ska få uppleva och lära mera om luft.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta? För att luft finns överallt och vi är alla på något sätt beroende av den för vår existens. Luft är något som är mycket abstrakt, det är svårt att förstå dess existens eftersom det inte syns.

Hur ska vi lära oss detta? Genom att se på film, genom att samtala men främst genom att vi utför många experiment som har med luft att göra.

Vad som kommer att bedömas: Din förmåga att delta i undersökningar och övningar. Din förmåga visa igenkännande och att samspela. Din förmåga att sortera och konkret beskriva material utifrån likheter och olikheter. Din förmåga att delta i kommunikationen om luft.

Hur du får visa vad du kan: Genom att delta i utförande av experiment. Genom att delta i samtal om det vi har sett via film och via experimenterande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  1-9
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9

Matriser

VEU
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: