Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Asiatisk religion VT 18

Skapad 2018-02-01 09:51 i Victoriaskolan Grundskolor
Hinduism, buddhism, sikhism, new age, taoism, konfucianism, shinto och annat smått och gott.
Grundskola 9 Religionskunskap
Vi gör en resa till Asien då vi arbetar med ett nytt synsätt på religion! Vi gör stora nedslag i huvudreligionerna hinduism och buddhism men kommer även nämna flera mindre religioner

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Detta ska du lära dig:

- Huvuddragen inom hinduism samt symboler, gudar, riter och historia. Även teologi och livssyn.

- Huvuddragen inom buddhism samt symboler, historia, riter och utbredning. Även teologi och livssyn.

- Heliga texter från olika asiatiska religioner.

- Att förstå religionens praktiska utövning ex yoga och puja.

- Spridningen av asiatisk tro in i västvärlden.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi jobbar med urkunder, läroboken, föreläsningar och filmer. Vi kommer arbeta lite praktiskt med religionen och testa på lite religionsutövning. Vi kommer också jobba med att diskutera och resonera muntligt.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Vi avslutar med ett salsprov vecka 9.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Asiatisk religion VT 18

Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Centrala tankegångar och begrepp
Hur mycket du har lärt dig om de olika religionerna.
Du kan identifiera symboler, texter och riter från de olika religionerna på ett enkelt sätt. Du vet ungefär vad de tror och hur tron visar sig.
Du kan identifiera symboler, texter, riter och andra kännetecken från de olika religionerna. Du kan med lätthet använda begrepp på ett korrekt sätt. Du kan förstå sambandet mellan de olika orden, begreppen och hur man faktiskt tror.
Du kan med lätthet identifiera begrepp, symboler, gudar och andra kännetecken från religionen. Du kan använda begrepp och kan visa avancerade samband mellan uttryck och användning.
Jämförelse
Hur du kopplar ihop olika religioner.
Du kan nämna några likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism.
Du kan nämna likheter och skillnader och kan förklara hur hinduism och buddhism är släkt. Du kan också dra paralleller mellan de asiatiska religionerna och andra religioner.
Du kan förklara tydligt skillnader och likheter och förklara vad de beror på. Du jämför, diskuterar och analyserar med andra religioner och/eller tankesätt.
Religion och samhället
Hur de båda sitter ihop.
Du kan se hur kastsystemet påverkat Indien på ett enkelt sätt. Kanske ser du andra kulturella mönster och händelser
Du kan koppla religionen till samhället på ett tydligt sätt. Du kan diskutera och argumentera kring hur livet, religionen och kulturen samverkar.
Du kan koppla religionen till samhället på ett avancerat vis. Du kan se att samhället och religionen går in i varandra och visar på komplexa samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: