Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 9an Procent samt Genrep

Skapad 2018-02-01 10:23 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 9 Matematik

Innehåll

Syfte med matematikämnet

Genom undervisningen i ämnet matematik ska du ges förut­sättningar att utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent: 
 • - beräkna andelen
 • - beräkna delen
 • -beräkna det hela
 • Räkna med förändringsfaktor
 • Använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang, t.ex vid ränteberäkningar och vid jämförelser
 • Skilja på procent och procentenheter
 • Räkna med promille

Parallellt kommer du även hatt repetera grunderna i grundskolans matematik genom att vi viker en lektion i vecka till Genrepet-
Vi går tillsammans igenom olika moment och du tränar vidare hemma på det du glömt/inte kan

Tid: v 5-18

 

 Arbetssätt

 • Muntliga genomgångar inför och efter olika moment
 • Egen träning och veckoläxa som diskuteras gemensamt.
 • Diskussion av gemensamma uppgifter
 • Övningar och spel

 

Redovisning av kunskaper

 • Muntlig redovisning av utvalda uppgifter
 • Enskilda diskussioner kring uppgifter under lektionstid
 • Den skriftliga redovisningen i ditt räknehäfte/vid prov

 

Du kommer att bli bedömd på:

 • hur du deltar i olika lektionsaktiviteter samt din förmåga att föra diskussioner framåt.
 • de kunskaper, förmågor och färdigheter du visar i dina beräkningar i häftet samt på skriftligt prov.

 

Grovplanering: -

Vecka 5: sid 108-109 (Forsmark fredag)

 • Procent AB 4:1
 • Beräkna andelen AB 4:2-4:4

Vecka 6: sid 110-113

 • Beräkna det hela, 100% AB 4:5
 • Beräkna delen
 • Förändringsfaktor AB 4:5
  Torsdag Genrepet Tal

Vecka 7, Fortsättning vecka 6 (Stockholm tisdag)

 • Röd kurs sid 126-127
 • Forts Genrepet Tal

 

Vecka 9: sid 114-115

 • Ränta

Vecka 10: sid 116-117 (Elevens Val tisdag)

 • Procentenheter
 • Promille
 • Forts Genrepet Tal

 

Provräkning torsdag 22/3 Vecka 12Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: