Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Project Puppet Pals2

Skapad 2018-02-01 11:03 i Björklinge skola Uppsala
i arbetar i mindre grupper och gör en dialog/pjäs i Puppet Pals. Vi skapar ett manus på engelska för vilka scener som ska vara med och vad som ska sägas.
Grundskola 4 Engelska
Eleverna ska i par eller grupp skapa en film i appen Puppet Pals 2. Eleverna kommer att spela in sina röster och visa filmerna för klassen.

Innehåll

Elevens del

Beskrivning av arbetsområdet

Ett projekt i ämnet engelska där du får jobba med dialoger på ett nytt sätt. Du ska få skriva en kort dialog/pjäs på engelska där ni ska agera kypare och besökare på en restaurang och sedan spela in denna i appen Puppet Pals2.

Mål

Du ska kunna skriva ett enklare manus på engelska.

Du ska kunna föra en dialog på engelska.

Arbetssätt

Hela projektet kommer att göras i mindre grupper om 2-3 elever/grupp.

Ni kommer att skriva manus och spela in era röster tillsammans.

Hela gruppen hjälps åt med inspelningen.

 

Redovisningsform

Arbetet skall utmynna i en dialog/pjäs som kommer att visas för klassen.

Bedömning

Du ska vara med och delta aktivt, skriva manus, lära dig repliker och spela in tillsammans med gruppen.

Du kommer att bedömas under arbetets gång.

Du behöver säga minst tre hela meningar på engelska och använda dig av artighetsfraser. 

 

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: