Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's Talk School!

Skapad 2018-02-01 11:57 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 Engelska
We are going to discuss what school is like in different parts of the English speaking world, listen to texts about school and talk about what we think about school uniforms and other aspects of school life.

Innehåll

Syfte

Tid

Week 5-9

Centralt innehåll

Arbetssätt

Med utgångspunkt i Gleerups, Unit 7, kommer vi att arbeta med olika aspekter av skolvardagen. Under detta moment kommer vi att läsa och lyssna på texter samt arbeta med övningar Gleerups. Vi kommer också att fokusera extra på hur plural och genitiv används i engelskan. 

I grupp av 2 eller 3 ska du arbeta på ett projekt om skolan i två länder där engelska är ett offentligt språk. Du ska sedan presentera ditt arbete till en annan grupp. 

Bedömning

Du kommer att bedömas fortlöpande under lektionernas gång samt genom läs- och hörförståelsetest och en skrivuppgift som ska genomföras under lektionstid. 

 • Din förmåga att förstå innehållet i talad engelska och i texter på engelska samt att kunna redogöra för och diskutera innehåll i tal och text kommer att bedömas genom läs- och hörförståelse test  samt i diskussioner.
 • Din förmåga att formulera dig i skrift kommer att bedömas i skrivuppgift .
 • Din förmåga att förtydliga och göra egna förbättringar av dina framställningar kommer att bedömas genom att du efter genomförande av skrivuppgiften får tillfälle att utifrån mina markeringar själv rätta och förbättra din text.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: