Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2018-02-01 11:59 i Malsta skola Hudiksvall
Vi arbetar med Kapitel 4, Multiplikation och division, i Prima Formula 4
Grundskola 4 Matematik
I stället för att räkna 5+5+5+5+5+5 kan vi använda multiplikation och räkna 6*5.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • använda multiplikation och division som metod att lösa matematiska problem
 • se samband mellan addition och multiplikation

 

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

 • begrepp som hör till multiplikation och division
 • förklara samband mellan addition och multiplikation
 • multiplikationstabellerna upp till 10*10
 • förklara samband mellan multiplikation och division
 • göra beräkningar med större tal, till exempel 6*1250 och 6030/3
 • upptäcka och använda olika sätt att lösa problem

 

Arbetssätt

        

 • Arbeta i matematikboken Prima Formula 4
 • Arbeta i olika häften
 • Arbeta med hjälp av olika program i dator, t.ex. bingel
 • Gå igenom nya begrepp
 • Genomgångar i helklass
 • Använda konkret material
 • Problemlösning
 • Kängurumatte

Viktiga begrepp

 • Addition
 • Multiplikation
 • Faktor
 • Produkt
 • Kolumn
 • Rad
 • Division
 • Täljare
 • Nämnare
 • Kvot
 • Mönster

Bedömning

Bedömning sker

 • efter hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • i ett avslutande test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: