Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 5

Skapad 2018-02-01 12:31 i Maria Parkskolan Helsingborg
Bygger på läromedlet Beta kap 5
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer under vårterminen arbeta med geometri. Flera begrepp har du arbetat med innan, men några är nya för dig, som t.ex. skala.

Innehåll

Innehåll

 • jämföra och räkna med olika längder
 • olika enheter för längd och omvandling mellan dem
 • skala, förstoring och förminskning
 • vinklar
 • omkrets och area av olika polygoner
 • Målen med kapitlet är att du ska:

 • kunna jämföra och räkna med olika längder.
 • förstå samband mellan olika enheter för längd.
 • använda skala för att göra enkla beräkningar i vardagliga situationer.
 • känna igen, mäta och jämföra olika vinklar.
 • visa att du har fungerande metoder för att beräkna omkrets och area av några vanliga polygoner (månghörningar).

Arbetssätt

Vi har gemensamma genomgångar där du tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter. 

Du kommer att arbeta enskilt med uppdrag på nomp samt uppgifter i matematikboken.

Du kommer att göra uppgifter tillsammans med kamrater.

Bedömning

Jag lyssnar på hur du arbetar och löser uppgifterna under lektionerna samt hur du ställer frågor vid t.ex. genomgång.

Jag bedömer hur du arbetar med rutinuppgifter på nomp och problemlösning i räknehäftet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri 5

Geometri

Grundläggande
Goda
Mycket goda
Enhetsbyten
Växla mellan längdenheter mil, km, m, dm, cm, mm
Visar förmågan att göra enklare enhetsbyten (tex. 300cm=3m).
Visar förmågan att med säkerhet utföra enhetsbyten (t.ex. 7,9dm=__cm).
Visar förmågan att med stor säkerhet utföra enhetsbyten.
Räkna med olika längdenheter
Växla mellan längdenhet er och därefter göra enkla beräkningar t.ex. 8dm+6m=__dm
Visar förmågan att utföra enkla enhetsbyten för att därefter utföra enkla beräkningar.
Visar förmågan att utföra enhetsbyten för att därefter utföra enkla beräkningar.
Visar förmågan att med säkerhet utföra enhetsbyten för att därefter utföra enkla beräkningar.
Beräkna omkrets och omkrets
Beräkning av area och omkrets av olika figurer.
Visar förmågan att utföra enklare beräkningar med begreppen omkrets och area.
Visar god förmåga att utföra beräkningar med begreppen omkrets och area.
Visar god förmåga att utföra beräkningar med begreppen omkrets och area samt kan använda detta i problemlösningsuppgifter.
Skala
Förstoring t.ex. 2:1 Förminskning t.ex. 1:3
Visar någon kunskap om förstoring eller förminskning
Visar förmågan att utföra enkel beräkning med förstoring och förminskning.
Visar förmågan att utföra beräkning med förstoring och förminskning
Vinklar
Olika vinklar spetsig, trubbig och rät. Mätning av vinklar i grader.
Kan namnen på de olika vinklarna (spetsig, trubbig, rät) och vet hur man man mäter en vinkel.
Visar förmågan att mäta olika vinklar och kan avgöra vilken sorts vinkel det är.
Visar god förmåga att mäta olika vinklar och avgöra vilken sorts vinkel det är både i bilder och i problemlösningsuppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: