Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handel, produktion och transport

Skapad 2018-02-01 12:34 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 8 Geografi
I morse kanske du drack juice från Spanien, åt bröd bakat i Rydebäck medan du surfade på din mobil som är tillverkad i Kina men som innehåller sällsynta metaller från jordens alla hörn. Världen idag hänger ihop genom ett komplext mönster där varor och tjänster rör sig över gränserna och Du är i allra högsta grad en del i detta mönster. Du kommer att få följa en råvaras resa till färdig produkt. Temat som vi kommer att arbeta med handlar just om detta mönster och exempel på frågor som vi kommer att undersöka är: Hur ser handelsmönstren ut och hur har de förändrats över tid? Vad är det som styr dessa handelsmönster? Hur påverkas människan, samhället och miljön? Hur ska vi få världshandeln att bli mer hållbar?

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

  • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
  • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

         exempelvis genom att:

       -undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras  

       -undersöka hur människors försörjning och handelsmönster förändrats över tid

       -undersöka om det finns ett samband mellan handel och och ett lands ekonomi

       -undersöka och värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling. 

 

Så här ska vi arbeta...

  • Genomgångar i helklass.
  • Enskilt arbete med en googlepresentation kring två länders export och import. (Se classroom)
  • Vi använder olika digitala redskap, t ex Digilär, studi.se och filmer
 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 

  • kan använda geografiska begrepp                         
  • kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då geografiska mönster av handel och kommunikation samt för resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  • kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker  samt för resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.                          
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: