Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vardagen

Skapad 2018-02-01 13:44 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Teknik i vardagen.
Grundsärskola 1 – 6 Teknik
Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga: - att identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen - att reflektera över samband mellan orsak och verkan - att använda ord, begrepp och symboler inom området teknik

Innehåll

 

Lokal pedagogisk planering (LPP) – Teknik i vardagen

 

 

  

Syfte: Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla:

 

- sin förmåga att identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion

 

- reflektera över samband mellan orsak och verkan

 

- att använda ord, begrepp och symboler inom området teknik

 

 

 

Centralt innehåll: - Undersöka hur några vardagliga föremål fungerar

 

- Föremål där enkla mekanismer används

 

- Redskap och teknisk utrustning i närmiljön

 

- Ord, begrepp och symboler som används för att kommunicera om teknik

 

Genomförande

 

Vi kommer att lära oss om olika tekniska lösningar/titta på teknik i vår närmiljö/ lära oss om olika uppfinningar som underlättar för oss i vår vardag och titta på film.

  

Utifrån film/genomgångar/böcker mm kommer du att få bygga och göra egna konstruktioner.

  

Du kommer att dokumentera ditt arbete med foto, bilder, skisser och film.

 

Du kommer att bedömas i:

 

- om du deltar i undersökningar och/eller kan jämföra och beskriva hur några tekniska föremål används och fungerar

 

- om du deltar i kommunikation om och/eller kan ge exempel på hur redskap och teknik kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

- om du känner igen eller använder ord, begrepp och symboler på ett relevant sätt.

 

  

 

 

                                                       

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: