Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk.1

Skapad 2018-02-01 14:08 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviter och en hälsosam livsstil är mycket viktigt för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Vårterminen 2018 planering idrott.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och Hälsa åk.3

RÖRELSE

Detta har vi arbetat med denna terminen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bollspel och lekar
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du deltar aktivt efter din förmåga både inomhus och utomhus.
Du deltar aktivt och känner till regler och tar ansvar för dig själv.
Du deltar aktivt och visar hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Du känner till och förstår regler och följer dem.
Motorik
Tex springa, hoppa, fånga, klättra, krypa, kasta, rulla,åla mfl
 • Idh
 • Idh  1-3
Du deltar aktivt och tränar motoriska grundformerna.
Du visar en god motorik i olika moment. Ex. Du kan på ett smidigt sätt klättra upp i en ribbstol.
Du visar en mycket god motorik i olika moment. Ex. Du kan på ett smidigt och kontrollerat sätt klättra upp i en ribbstol.
Rörelse till musik och dans
 • Idh  1-3
Du kan röra dig fritt till musik.
Du kan röra dig fritt till musik och härma enkla rörelser till musik.
Du kan härma enklare rörelser och röra dig i takt till musiken.

HÄLSA OCH LIVSSTIL

Detta har vi arbetat med denna terminen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samarbete och respekt för andra
 • Idh  1-3
Du är en bra samarbetspartner.
Du bidrar till att lektionen fungerar på ett bra sätt.
Du kan idrotta med olika klasskamrater. Du börjar kunna hantera med- och motgångar.

FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE

Detta har vi arbetat med denna terminen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Friluftsliv
Genomför olika aktiviteter i natur och utemiljö.
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö utifrån egna förutsättningar.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö utifrån egna förutsättningar.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö utifrån egna förutsättningar.
Allemansrätten
Detta moment innebär att du har deltagit i undervisningen om allemansrätten.
 • Idh  1-3
Du känner till allemansrättens grunder.
Du känner till allemansrättens grunder.
Du känner till allemansrättens grunder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: