👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss

Skapad 2018-02-02 07:46 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde som behandlar de grundämnen som finns runt omkring oss. Vilka deras egenskaper är och vad man kan göra med dem. Vad händer om man blandar eller hettar upp olika ämnen. Kan nya ämnen bildas? Hur då?
Grundskola 4 – 6 Kemi
Allt som händer runt omkring dig är kemi! Vad finns det för ämnen och vilka egenskaper har de? I jordskorpan finns massor med ämnen som människan vill ha. Vi använder dem till bilar, pengar, datorer, smycken och i maten. Detta och lite till kommer vi att arbeta med i detta tema om "Kemi - ämnen runt omkring oss"

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet 

I det här kapitlet kommer du att få veta mer om ämnen som finns runt omkring oss. Du kommer att få en enkel förklaring till begreppen atom, molekyl och grundämne. Grundämnena kan ingå i kemiska föreningar och bilda nya ämnen med nya egenskaper. Vi kommer även att få veta att grundämnena ingår i olika kretslopp t ex kolets kretslopp. Du kommer att få veta hur viktiga metaller är för oss och kunna ge exempel på vad vi använder dem till. Vi kommer att få en enkel beskrivning av processen från brytning av malm till färdig produkt. Vi kommer även diskutera hur människans handlingar påverkar miljön och kunna föra en diskussion om återvinning.

Mål med arbetet

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • kunna förklara vad en atom och en molekyl är
 • veta vad ett grundämne är och kunna ge exempel
 • veta ämnens tre former
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen
 • kunna berätta om fotosyntesen
 • veta vad människa kan använda olika metaller till
 • kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer
 • veta varför man återvinner olika ämnen

 

Arbetssätt

Så här kommer vi att jobba med området:

 • Läsa olika texter och samtala om innehållet, så att begreppen förklaras.
 • Jobba med uppgifter/frågor på innehållet, par och enskilt
 • Se filmer och söka information på nätet.
 • Göra experiment/undersöka, dokumentera och dra slutsatser.

 

Bedömning och redovisningsform

Du kommer visa dina kunskaper:

 • i det dagliga arbetet på lektionerna
 • vid muntliga diskussioner och resonemang
 • på prov
 • vid experiment och undersökningar

 

De begrepp vi kommer arbeta med är:

fast, flytande, gasform, förångas, kondensera, smälta, syror, baser, anrikas, atom, bergart, biobränsle, dagbrott, fossila bränslen, fotosyntes, galvanisering, grundämne, gruva, kemisk förening, kretslopp, legering, malm, masugn, mineral, molekyl, slagg, växthuseffekt, ädelmetall

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
KEMI kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Nivå 1
E
C
A
Förmåga att söka information
Information från böcker, internet och film
Eleven behöver hjälp med att söka naturvetenskaplig information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Förmåga att genomföra undersökning
Ex) egenskaper hos olika metaller/ämnen
Eleven behöver hjälp med att genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Förmåga att göra dokumentation
Eleven behöver hjälp med att göra enkla dokumentationer
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utveck¬lade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Begreppsförmåga
EX. Kolets kretslopp Vad som händer när man framställer metaller ur malm ge exempel på metallernas användningsområde. Kemisk beteckning på metaller
Eleven har ännu inte de grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.