Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstäver och namn!

Skapad 2018-02-02 08:31 i Kilbergets förskola Bollnäs
Förskola
Vi arbetar med bokstäver! I vår lampa har vi hängt upp alla barnens begynnelsebokstäver och det är väldigt spännande tycker barnen. Intresset har nu vidgats och de är även intresserade för våra begynnelsebokstäver och föräldrarnas begynnelsebokstäver.

Innehåll

Nuläge

Vi har just nu en grupp med ganska stort åldersspann. Någon har fyllt 3 år och några har just fyllt 1 år. De äldre kan lite mer och det sporrar de yngre barnen, så även de som är ganska unga pekar och intresserar sig för bokstäverna i lampan och blir glad när vi pekar på deras bokstav och säger deras namn!

Mål

Vi vill tillmötesgå deras intresse för bokstäver och ge dem chans att utöka sitt ”bokstavsförråd”. Vart ska vi?

Formulera tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera.

Vad vill vi att barnen ska lära sig? Vilka förmågor vill vi att de ska utveckla?

Syfte

Vi vill påbörja ett intresse för bokstäver som barnen får användning av i resten av deras liv!

Genomförande

Vi pratar och pekar på barnens begynnelsebokstäver som hänger i lampan och i böcker och i andra texter.

Vi bakar pepparkakor med barnens bokstav på, som de får ta hem.

Vi målar tillsammans och alla får göra en teckning med sin och nära och käras begynnelsebokstav. Teckningen sätter vi upp så att barnen kan se och peka på och även visa sina vårdnadshavare.

Klappa stavelser på samlingen, deras namn.

Köpa ett alfabetspussel.

Alla barn på avdelningen får delta i arbetet.

Vi fortsätter med arbetet så länge intresset finns! Hur gör vi?

Dokumentation under lärprocessen

Vi fotograferar och presenterar arbetet i hallen och genom bloggar i unikum.

Vi presenterar arbetet på instagram.

Detta arbete hjälps alla pedagoger på avdelning till med. Vad ska dokumenteras?

Ansvar

All personal på avdelningen!

Uppföljning

Vi utvärderar genom verktyget på unikum! Under arbetets gång och efter avslutandet!

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: