Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2018-02-02 09:39 i Aspen Montessori Grundskolor
Svenska år 3 Montessoripedagogik
Grundskola 3 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor, tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse att utveckla sitt språk på flera olika sätt.

Innehåll

Mål för eleven

 • Du skall träna på några stavningsregler.
 • Du ska kunna läsa längre böcker (t ex en Lasse-Maja bok) och kunna förstå och redovisa innehållet.
 • Du ska kunna skriva längre texter för hand och på datorn med olika innehåll.
 • Du ska kunna använda dig av olika skiljetecken i dina texter.
 • Du ska ha en läslig handstil.
 • Du skall känna till vad substantiv, adjektiv och verb är.
 • Du ska kunna använda dig av alfabetisk ordning.
 • Du ska kunna söka information ur en angiven källa och återge innehållet i en enkel faktatext
 • Du ska kunna delta i samtal och berätta om saker du upplever så att budskapet tydligt framgår.
 • Du ska kunna ge enkel respons på andras texter.
 • Du ska kunna bearbeta dina egna texter på ett enkelt sätt utifrån den respons du får.

Undervisning

I skolan tränar du läsning både i grupp och enskilt. Du kommer att få läsa tyst och högt. Du får läsläxor som passar din nivå. Skrivningen tränar du, både för hand och på datorn, bl.a när du skriver forskningar, sagor, berättelser, dagbok och när du använder temaboken. Du kommer att få skriva enkla faktatexter och träna dig på att plocka ut. och använda dig av, nyckelord i faktatexterna. När vi arbetar med berättande texter fokuserar vi på den röda tråden (att skriva med en början, en handling och ett slut), olika typer av beskrivningar och att använda målande ord och detaljer i texterna. Du kommer att få redovisa dina texter muntligt i grupp, och ge enkla omdömen om dina klasskamraters texter. Du kommer också att få delta i många olika samtal.

Vi kommer att ha genomgångar på alfabetet, ordklasser, vokaler och stavningsregler. I detta arbete kommer vi b la  att använda vårt montessorimaterial. Vi kommer även att ha genomgångar på hur man använder stor bokstav, punkt och frågetecken, samt ge fortlöpande respons kring stavningsregler, grammatik och skiljetecken undertiden du skriver texter. 

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Hur säker du är på att stava högfrekventa ord.
 • Hur du läser - hastighet, inlevelse och förståelse.
 • Hur dina berättande texter är komponerade med en början, en handling och ett slut.
 • Hur innehållsrika dina texter är.
 • Hur du använder skiljetecken i dina texter.
 • Hur du söker information i en anvisad källa ( t ex en faktabok, en film eller ett faktakort)  och hur du återger informationen i en faktatext
 • Hur din handstil ser ut.
 • Hur väl du känner till ordklasserna substantiv, adjektiv och verb.
 • Hur väl du kan använda dig av alfabetisk ordning när du söker i ett register t.ex.
 • Hur du muntligt kan berätta om saker du varit med om.
 • Hur du kan ge och ta enkel respons.

Hur ska det bedömas?

 • Dagligt arbete med att läsa och skriva
 • Diagnoser på stavning, läsförstelse och läshastighet
 • Nationella prov
 • Muntliga redovisningar och samtal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: