Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande Röda avd 2018

Skapad 2018-02-02 13:11 i Röda Stugans förskola Lunds för- och grundskolor
ett exempel
Förskola
Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Vi strävar efter att både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. När lek-och lärmiljöer skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer. Förskolan vill uppmuntra till funderingar kring mångfald, likheter/olikheter och att vi alla är lika men ändå olika och därmed unika. Att känna trygghet i sig själv och vara stolt över den man är.

Innehåll

 

Planerade insatser 

Närvarande vuxna ska finnas till hands, och hjälpa barnen i såväl lek som rutinsituationer. Vårt lekmaterial ska stimulera barnen att arbeta tillsammans. Vi vill uppmuntra barnen till samarbete och samtidigt hjälpa barnen att lita på sig själv. Rutinsituationerna kan bli en viktig del när man lär sig samarbete, turtagning, ömsesidighet m.m.

 

Förväntade effekter

Utveckling pågår när varje barn utvecklar…

….sin förmåga att samarbeta

….sin förmåga att försöka lösa lätta problem själv.

....sin förmåga och lust att forska genom leken.

 

 

Metodval

Uppmuntra till försök

Visa

Samtala

Förklara

Vara delaktig

 

 Nyckelbegrepp

Lärande genom leken. Det forskande barnet.

Våga testa och få lov att göra fel.

 

Kännetecken

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: